Košík
Země/Jazyk
OK

Naše hodnoty

Firemní kultura zaměřená na oblast ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti se odráží v našich hodnotách a je plně integrována do způsobu našeho obchodování, přičemž dosahujeme soustavného zlepšování firemních procesů.

Každý zaměstnanec Dormer Pramet má podporu v účinných systémech a procesech řízení a má zodpovědnost za plnění naší vize: nulové škody u našich zaměstnanců, prostředí, v němž pracujeme, i u našich zákazníků a dodavatelů. 

 

Data Privacy

We value the trust you place in us with the data we hold to send you emails, such as newsletter updates.
As part of this, we our making preparations for the General Data Protection Regulation (GDPR), which comes into force within the EU on May 25, 2018.

The new regulation impacts all residents in the EEA and EU, when companies, whether established in the EEA or not, are processing the personal data of EU/EEA citizens.

Dormer Pramet is relying on legitimate interests to process your email address and name to send you information about our products and services which we believe are of interest to you based on your role and company. An updated privacy notice will be available here to download from May 25.

Pravidla pro konfliktní minerály

 

Dormer Pramet dodržuje pravidla Spojených států amerických týkající se konfliktních minerálů, tzn. její produkty jsou „nekonfliktní“ ve smyslu tohoto předpisu.

Prohlášení ohledně konfliktních minerálů je k dispozici na vyžádání – za tímto účelem, prosíme, kontaktujte příslušnou obchodní jednotku.​


 

 

Ochrana zdraví a bezpečnosti

Jedním z klíčových firemních cílů je zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Náš certifikovaný systém řízení má svůj základ ve směrnici  OHSAS 18001.

Činíme příslušná preventivní opatření k předcházení nehod, a pokud k nim  přesto dojde, pak k minimalizaci jejich následků i pravděpodobnosti jejich opětovného výskytu.

Dormer Pramet dbá na to, aby všichni zaměstnanci proaktivně přistupovali k bezpečnosti práce na svém pracovišti bez ohledu na umístění pracoviště nebo úlohu daného zaměstnance. Za tímto účelem systematicky revidujeme naše bezpečnostní standardy a realizujeme pravidelné vzdělávací a informační kampaně.

 

Kvalita

 

Prostřednictvím kvalitních produktů a služeb získají zákazníci Dormer Pramet konkureční výhodu, kterou uplatní ve svých průmyslových odvětvích.

Naším cílem je dodávat vám to, co potřebujete, a to přesně tehdy, kdy to potřebujete.

Systém řízení kvality je v souladu s ISO 9001​ a zaručuje, že všechny procesy procházejí průběžným hodnocením v rámci našeho programu soustavného zlepšování.

 

 

 

Zhlédněte také 

 

Výroba

Naše nabídka

O společnosti

 

 

 

 
Loading...