Košík
Země/Jazyk
OK

Naše hodnoty

Firemní kultura zaměřená na oblast ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti se odráží v našich hodnotách a je plně integrována do způsobu našeho obchodování, přičemž dosahujeme soustavného zlepšování firemních procesů.

Každý zaměstnanec Dormer Pramet má podporu v účinných systémech a procesech řízení a má zodpovědnost za plnění naší vize: nulové škody u našich zaměstnanců, prostředí, v němž pracujeme, i u našich zákazníků a dodavatelů. Pravidla pro konfliktní minerály

 

Dormer Pramet dodržuje pravidla Spojených států amerických týkající se konfliktních minerálů, tzn. její produkty jsou „nekonfliktní“ ve smyslu tohoto předpisu.

Prohlášení ohledně konfliktních minerálů je k dispozici na vyžádání – za tímto účelem, prosíme, kontaktujte příslušnou obchodní jednotku.​


 

 

Ochrana zdraví a bezpečnosti

Jedním z klíčových firemních cílů je zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Náš certifikovaný systém řízení má svůj základ ve směrnici  OHSAS 18001.

Činíme příslušná preventivní opatření k předcházení nehod, a pokud k nim  přesto dojde, pak k minimalizaci jejich následků i pravděpodobnosti jejich opětovného výskytu.

Dormer Pramet dbá na to, aby všichni zaměstnanci proaktivně přistupovali k bezpečnosti práce na svém pracovišti bez ohledu na umístění pracoviště nebo úlohu daného zaměstnance. Za tímto účelem systematicky revidujeme naše bezpečnostní standardy a realizujeme pravidelné vzdělávací a informační kampaně.

 

Kvalita

 

Prostřednictvím kvalitních produktů a služeb získají zákazníci Dormer Pramet konkureční výhodu, kterou uplatní ve svých průmyslových odvětvích.

Naším cílem je dodávat vám to, co potřebujete, a to přesně tehdy, kdy to potřebujete.

Systém řízení kvality je v souladu s ISO 9001​ a zaručuje, že všechny procesy procházejí průběžným hodnocením v rámci našeho programu soustavného zlepšování.

 

 

 

Zhlédněte také 

 

Výroba

Naše nabídka

O společnosti

 

 

 

 
Loading...