Košík
Země/Jazyk
OK
2018-06-28

Nový řezný nástroj od návrhu po samotnou výrobu (část 2)

 

Na trh neustále přibývají nové řezné nástroje. Jakým celkovým procesem produkt prochází?

Globální výrobce Dormer Pramet zadává výrobu nových nástrojů svému produktovému a vývojovému oddělení každý rok. Členem tohoto týmu je také produktový a vývojový inženýr Jan Bittner.

Do  Dormer Prametu přišel Jan v lednu 2015 a zapojil se do projektu vývoje řady frézovacích nástrojů s vysokým posuvem. O téměř tři roky později byla na světový trh uvedena nová řada fréz SBN10 a destiček BNGX.

Doba, kterou zabralo uvedení produktů na trh, je znamením investice, kterou výrobce vkládá do vytvoření nového produktu a která bude zákazníkům přinášet hodnotu po dlouhá léta. Toto je pokračování Janova příběhu.


Na začátku projektu jsme nadefinovali a naplánovali uvedení destiček BNGX 10 v listopadu 2017. Avšak byl tlak z našeho prodejního týmu na dřívější dokončení projektu. Našim hlavním cílem bylo však postupovat co nejrychleji a dodržet stávající plán.

Na začátku druhého čtvrtletí roku 2016 jsme byli připraveni pustit se do fáze testování. To zahrnovalo několik testů přímo v provozovnách zákazníků, což je nejlepší způsob, jak si ověřit kvalitu produktu. 
 

Věřili jsme, že se jedná o kvalitní produkt, ale i když provedete maximum interních testů, nikdy nejste schopni ověřit všechny vlastnosti nástroje. Proto je zapotřebí se dostat do reálného světa mimo laboratorní podmínky. To nám pomohlo identifikovat nedostatky, které je zapotřebí eliminovat. 

Součástí jednoho testu u zákazníka ve Francii bylo obrábění superslitiny. Jedná se o mimořádně houževnatý a zároveň tvárný materiál. K jeho obrábění je třeba výkonný stroj umožňující vysoký posuv a nízké otáčky vřetena.

Porovnávali jsme náš produkt s konkurenční frézou určenou  pro vysoký posuv, která má podobné vlastnosti jako fréza SBN10.

Řezná hrana konkurenční destičky se opotřebovala již po obrobení tří dílů, a obsluha tak musela pro pokračování ve výrobě destičku otočit. Naopak fréza SBN10 s destičkou BNGX vykazovala i po obrobení osmi dílů pouze mírné opotřebení hřbetu a její dobrý stav jí umožňoval i nadále pokračovat v obrábění.

Kromě výrazně delší životnosti nástroje jsme dosahovali také o 20 procent vyšší produktivity. Na zákazníka to udělalo tak velký dojem, že si okamžitě zakoupil jednu frézu a začátkem roku 2018 si objednal dalších sedm.

Provedli jsme přes 20 testování se zákazníky ve Francii, Brazílii, Polsku, Číně, Itálii, České republice a v Německu. Pět z těchto testů nesplnilo naše očekávání, což nám umožnilo ohlédnout se zpět a zjistit, co je nutné vylepšit. Toto je velmi důležitý proces a může pomoci zvýšit výkonnost výrobku a minimalizovat případná omezení.  

Zásadní je rychlost reakce během procesu testování. Je nutné odstranit všechny problémy a co nejrychleji vylepšit design nástroje ještě před zahájením dalších testů.

V červenci 2017 jsme se vrátili k zákazníkovi z Německa, kde jeden z testů neproběhl tak dobře jako ty ostatní. Díky tomu jsme mohli provést úplně stejný test, na stejném místě a za stejných podmínek  

a ověřit si tak, že naše vylepšení fungují. Zkouška proběhla velmi úspěšně a bylo skvělé, že jsme mohli zákazníkovi předvést novou vylepšenou verzi.

V této fázi jsme si uvědomili, že jsme připraveni výrobek uvést na trh. Znovu jsme konzultovali s oddělením duševního vlastnictví, zda je náš patent v pořádku a zda je vše připravené. 

Následovala setkání se zástupci z výroby, abychom se ujistili, že do uvedení na trh bude vyrobeno dostatečné množství destiček, a také s oddělením pro marketing a komunikaci ohledně přípravy všech podpůrných materiálů, jako jsou brožury, plakáty, videa, tiskové zprávy a články na web.

Uvedení produktů na trh

Dormer Pramet svou řadu destiček BNGX a fréz SBN10 uvedl na trh v listopadu 2017, téměř tři roky poté, co byl připraven prvotní návrh.
 

Během roku 2018 společnost vyrobí více než 30 000 destiček BNGX s různými utvařeči a 450 fréz ve třech různých provedeních: modulární frézy, stopkové frézy s válcovou stopkou a nástrčné frézy. 

Jan k tomu dodává: „Vývoj produktu je z velké části týmová práce. Na výrobě nových řezných nástrojů se podílí mnoho lidí z celého světa, od produktového managementu po design, přes technologický tým, výrobu, zkušebnu až po prodej a marketing.


 

Každé oddělení je závislé na ostatních. Jsme všichni provázaní a žádná oblast nemůže být bez podpory ostatních úspěšná. Všichni musí spolupracovat, aby dostali produkt na trh.  

Všechny produkty, které vytvoříme, znamenají budoucí práci pro naše výrobní oddělení. Můžeme se soustředit na současnost a na aktuální novinky, ale naší povinností je také myslet na budoucnost a na to, co bude důležité za pět až deset let.

Související odkazy:

Universální použití s vysokým posuvem

Nový řezný nástroj od návrhu po samotnou výrobu (část 1)

 

 
Loading...