Košík
Země/Jazyk
OK
2020-10-23

Jak Průmysl 4.0 ovlivňuje tradiční výrobu?

 Průmysl 4.0 je široce diskutovaným tématem. Jeho současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby a změny na trhu práce jsou klíčovým elementem současného vývoje. 
 

Ve společnosti Dormer Pramet začleňujeme Průmysl 4.0 do výrobních procesů již dlouhodobě.

Na několika klíčových projektech spolupracujeme s IBM – jednou z předních světových společností zabývajících se analýzou dat. Jedná se o použití velkého objemu dat k mapování řetězce hodnot na jednotlivých výrobních odděleních a implementaci počítačového softwaru pro identifikaci vad nástrojů v počátečních fázích výroby.  

V první fázi projektu jsme sledovali pomocí pokročilých algoritmů a statistických metod každou objednávku VBD z posledních dvou let a také pohyb této položky výrobní jednotkou. Výsledky jsme pak použili k vytvoření síťového modelu celé výroby. 
 
Tento model ukázal integraci mezi jednotlivými stroji. Jakékoliv narušení výrobního procesu, jakým je například neplánovaná odstávka stroje, může ovlivnit celý výrobní systém. V procesu rovněž identifikoval kritické body, kde i malé problémy mohou mít později za následek velkou neefektivitu. Všechny body byly seřazeny podle závažnosti, aby se tím usnadnilo zaměření na oblasti, kde je zapotřebí zlepšit optimalizaci výkonu a dosáhnout největšího efektu. 
 

Ve druhé fázi projektu jsme se zabývali definicí metrik, které byly kvantifikovány jako problém, např. kvalita, odstávka z důvodu údržby nebo dodržování výrobního plánu. Tyto metriky byly znovu analyzovány s cílem určit další oblasti provozních změn a navrhnout konkrétní zlepšení.  

Zároveň využíváme kontrolní software od společnosti IBM. Jedná se o metodu implementovanou v lisovacím stroji pro skenování vyměnitelných břitových destiček pomocí kamer, světel a pohyblivých mechanických prvků. Kontrola v této první fázi výrobního procesu může pomoci ke zlepšení kvality vyráběných produktů již na samém počátku výroby.  

Automatické rozpoznání obrazu stroje se provádí, abychom vyhledali a také identifikovali typ a závažnost vady. Tato detekce využívá umělé neuronové sítě, tj. počítačového modelu, který v průběhu času zlepšuje výkon. Jeho úspěšnost proto závisí na přesnosti rozpoznání.  

Přesnost rozpoznání vad je ovlivněna počtem obrazů a jejich variabilitou, které jsou zadávány do systému. Dodání co největšího počtu příkladů a informací neustále napomáhá strojům naučit se, co je na produktu správné a co špatné. Zvyšuje se tím nejen přesnost odhalení chyb, ale usnadňuje se také detekce méně zjevných vad, snižování počtu falešných upozornění a rozpoznání charakteristik problému.    

Všechny tyto digitální prvky a projekty mají za cíl zlepšit dosavadní vysoké standardy výrobních kapacit založených na znalostech a odborných zkušenostech získaných v průběhu desítek let. Věříme, že Průmysl 4.0 zvýší kvalitu řezných nástrojů, sníží zmetkovitost a zdokonalí služby, které zákazníkům poskytujeme. 


 
Loading...