Košík
Země/Jazyk
OK
2020-08-21

Partnerství s firmou MSC přináší zákazníkovi významné úspory

 


 

 

Společnost Gardner Aerospace, jeden z největších evropských výrobců, si vysoce cení přesnosti, kvality a cenově výhodné výroby.  

 

Právě z těchto důvodů si tato společnost s výrobními provozy po celém světě zvolila v oblasti řezných nástrojů podporu od distributora MSC Industrial Supply a společnosti Dormer Pramet.   

Ve své pobočce v Broughtonu v severním Walesu vyrábí Gardner Aerospace z různých typů materiálů konstrukční součásti pro výrobce OEM. 

Regionální aplikační inženýr ze společnosti MSC, Stuart Wiezniak, byl v nedávné době povolán k tomu, aby společnosti Gardner Aerospace pomohl s problematickou součástí, která s ročním výrobním objemem 7 920 kusů plně vytěžovala soustružnické centrum HAAS S20Y. 

Koncové součásti táhel z korozivzdorné oceli S98 a s kulovým zakončením v průměru 30 mm vyžadovaly značné rychlosti úběru materiálu pro vytvoření plošky na každé straně. Na centru HAAS se projevila omezená tuhost frézovací hlavy v ose Y a uspořádání v podobě tříčelisťového upínacího pouzdra, a docházelo tak k častým alarmům stroje a zastavením výroby. 

Stuart pracoval se společností Gardner na přesunu procesu na čtyřosé obráběcí centrum Dahlih s kuželovitým vřetenem BT40 a na vývoji přípravku na upnutí a následné obrábění pěti dílů během jediného nastavení. 

Díky doporučení používat alternativní obráběcí nástroj, odlišnou konfiguraci upnutí obrobku a využitelnější řezné nástroje nyní společnost Gardner Aerospace ušetří více než 37 500 liber za rok na této jediné zakázce, navíc s výhledem na ještě výraznější snížení nákladů v budoucnosti. 

Na nástrojovém vybavení spolupracoval Stuart s Adamem Irvingem ze společnosti Dormer Pramet. Vyjmuli původní VBD nástroje s kulovým čelem a nahradili je za vysokorychlostní frézu Pramet SBN10 o průměru 32 mm s pěti destičkami BNGX

Díky použití materiálu M6330 došlo k významnému zlepšení parametrů obrábění. Hrubování a polodokončování probíhá nyní s hloubkou řezu 0,7 mm při řezné rychlosti 180 m/min, a čas cyklu se proto zkrátil z 5 minut a 49 sekund na dobu pouze mírně nad 33 sekund na jeden díl. 

Stuart Wiezniak ze společnosti MSC uvedl: „V  této specifické aplikaci byla vysokorychlostní stopková fréza Dormer Pramet o průměru 32 mm ideální volbou pro dosažení vysokých rychlostí úběru materiálu. 

 „Strategie výběru řezných nástrojů jsou vždy otázkou rovnováhy mezi náklady a mírou produktivity. V tomto případě vzrostly roční náklady na nástrojové vybavení o 321 liber na 2 678 liber za rok. Drasticky jsme ale zkrátili čas obrábění o 81 % ze 724 hodin na pouhých 141, přičemž náklady na jeden díl se snížily z 28 na 23 liber. 

„Celkové úspory do sebe nejen pojaly mírné zvýšení nákladů na nástroje, ale dosáhlo se tím rovněž  zvýšení spolehlivosti procesu, uvolnění kapacity stroje a personálu a k zlepšení kvality obráběné součásti. Z hlediska splnění původního cíle jsme přesáhli očekávání našeho zákazníka a současně jsme řešení zadaného projektu dodali včas.“

 
Loading...