Košík
Země/Jazyk
OK
2019-10-07

Aktualizace klasifikace materiálů pro obrábění s nástroji Dormer Pramet

 
Vylepšili jsme způsob, kterým prezentujeme popisy dat výrobků a skupin materiálů obrobku (WMG) v celém našem sortimentu řezných nástrojů. 
 
Zavádíme standardní údaje o nástrojích, jako jsou průměry a délky podle ISO 13399, což umožňuje snadnější a rychlejší výměnu informací mezi počítačovými systémy a softwarem. 
 
Norma ISO obsahuje celkem 133 parametrů a pokrývá širokou škálu řezných nástrojů, což pomáhá podporovat plánování výroby, obráběcí operace a dodávky produktů.
 
Tím, že budeme ve svých popisech podporovat společný jazyk, ušetříme zákazníkům a partnerům značné množství času a usnadníme tak snadnější shromažďování vysoce kvalitních dat napříč svými 40 000 monolitními a VBD nástroji. Poskytujeme více informací pro výrobní skupiny obrobků (WMG). 
 
Tato změna, která pomáhá zákazníkům nalézt ten správný nástroj pro danou aplikaci a podporuje proces obrábění, je založena na běžně používaném standardu ISO. Jde však ještě o krok dále, protože obsahuje doporučené počáteční hodnoty pro otáčky a posuv. 

V nové struktuře skupin materiálů obrobků poskytujeme u každého ze svých produktů tři úrovně údajů. Uvádíme standardní definice materiálů ISO založené na šesti barevně označených skupinách a další zatřídění materiálů na základě struktury, složení, tvrdosti a meze pevnosti v tahu. 

Nový standard a vylepšené údaje WMG budou začleněny do všech produktových materiálů Dormer Pramet od listopadu 2019.

ISO je Mezinárodní organizace pro normalizaci a celosvětová federace národních normalizačních orgánů.

Pro více informací kontaktujte místního obchodního zástupce. 


ISO obrázek.PNG


 
Loading...