Košík
Země/Jazyk
OK
2019-11-01

Parametry řezných nástrojů podle ISO 13399

 

 

 


Všechny řezné nástroje jsou definovány řadou parametrů daných normou ISO 13399. 

Níže naleznete kompletní seznam parametrů řezných nástrojů a jejich definic.

Co je ISO 13399?

ISO 13399 představuje mezinárodní normu pro údaje o řezných nástrojích. Poskytuje rozměry a parametry v neutrálním formátu, který je nezávislý na jakémkoli konkrétním systému nebo názvosloví společností. Pokud jsou řezné nástroje jasně definovány podle globálního standardu, mohou všechny typy softwaru zpracovávat elektronická data rychleji, což zlepšuje kvalitu komunikace a usnadňuje hladký tok výměny informací.  

Jaký přínos to pro mě představuje?

Podporou společného jazyka v našich popisech řezných nástrojů napomáhá tento systém lepší systémovou komunikaci. Zákazníkům a partnerům to ušetří značné množství času a umožní snadnější získávání vysoce kvalitních dat napříč našimi 40 000 monolitními a VBD nástroji. Při použití systému kompatibilního s normou ISO 13399 nebude nutné ručně interpretovat data z papírových katalogů a zadávat je do systému.

ISO-12.jpg


Parametr

Definice​

ALP   

Axiální úhel hřbetu​​

ANN   

Vedlejší úhel hřbetu​​

APMX   

Maximální hloubka řezu​​

B   

Šířka stopky​​

BAWS   

Úhel zkosení tělesa na straně obrobku​​

BBD   

Konstrukční vyvážení​​

BBR   

Vyvážení pomocí rotačního testu​​

BD   

Průměr těla​​

BHTA   

Poloviční úhel kužele tělesa nástroje​​

BS   

Délka hladícího břitu​​

BSG   

Základní standardizovaná skupina​​

CDX   

Největší hloubka záběru​​

CHW   

Šířka zkosení rohu​​

CICT   

Počet řezných prvků​​

CND   

Průměr díry pro vstup řezné kapaliny​​

CNSC   

Kódové označení typu vstupu pro řeznou kapalinu​​

COATING  ​

Povlak​

CNT   

Velikost závitu pro přívod řezné kapaliny​​

CP   

Tlak řezné kapaliny​​

CRKS   

Velikost závitu závrtného čepu​​

CTPT   

Typ operace​​

CUTDIA  

Maximální průměr v místě oddělení obrobku​​

CW   

Šířka řezu​​

CWTOLL  

Dolní mezní úchylka šířky řezu​​

CWTOLU  

Horní mezní úchylka šířky řezu​​

CXSC   

Kódové označení typu výstupu pro řeznou kapalinu​​

CZC   

Kódové označení velikosti spojky​​

CZC MS  

Kódové označení velikosti spojky na straně stroje​​

CZC WS  

Kódové označení velikosti spojky na straně obrobku​​

DAH   

Průměr vstupního otvoru​​

DAXIN   

Minimální vnitřní průměr axiální drážky​​

DAXX   

Maximální vnější průměr axiální drážky​​

DBC   

Průměr roztečné kružnice otvorů pro šrouby​​

DC   

Řezný průměr​​

DCB   

Průměr spojovacího otvoru​​

DCBN   

Minimální průměr spojovacího otvoru​​

DCBX   

Maximální průměr spojovacího otvoru​​

DCF   

Řezný průměr při čelním kontaktu​​

DCON   

Styčný průměr​​

DCSFMS  

Průměr styčné plochy na straně stroje​​

DCSFWS  

Průměr styčné plochy na straně obrobku​​

DCX   ​

Maximální průměr řezu

DIX   ​

Maximální kolizní průměr zařízení pro výměnu nástrojů​​

DMIN   

Minimální průměr díry​​

DMM   ​

Průměr stopky​

DN   ​

Průměr krčku​

DSGN   ​

Konstrukční provedení​

D1   ​

Průměr upínacího otvoru​

FHA   ​

Úhel stoupání šroubovité drážky pro odvod třísek​

FLGT   ​

Tloušťka příruby​

FTDZ   ​

Pro jmenovitý průměr závitu​

H   

Výška stopky​​

HF   ​

Funkční výška​

HRY   ​

Nejnižší bod vzhledem k referenční rovině​

HTB   ​

Výška tělesa​

HTH   ​

Výška

IC   ​

Průměr vepsané kružnice

INSL   ​

Délka břitové destičky​

IZC   ​

Kód velikosti břitové destičky​

KAPR   ​

Úhel nastavení břitu nástroje​

KCH   ​

Zkosení rohu

L   ​

Délka ostří

LB   ​

Délka tělesa

LCF   ​

Délka drážky pro odvod třísek​

LE   ​

Účinná délka břitu​

LF   ​

Funkční délka

LGR   ​

Délka pro přeostření​

LH   ​

Délka hlavy​

LPR   ​

Vyčnívající délka​

LS   ​

Délka stopky​

LSC   ​

Upínací délka​

LSCN   ​

Minimální upínací délka​

LSCX   ​

Maximální upínací délka​

LSD   ​

Nevyužitá délka stopky​

LU   ​

Činná délka (max. doporučená)

MHD   ​

Vzdálenost montážního otvoru​

MIID   ​

Označení základního typu břitové destičky​

MMCC   ​

Údaj pro přednastavení kroutícího momentu​

NOF   ​

Počet drážek​

OAH   ​

Celková výška​

OAL   

Celková délka​​

OAW   ​

Celková šířka​

OHN   ​

Minimální vyložení​

OHX   ​

Maximální vyložení​

PHD   ​

Průměr předzhotovené díry​

PHDX   ​

Maximální průměr předzhotovené díry​

PL   ​

Vzdálenost špičky​

PRFRAD  ​

Poloměr profilu​

PRSPC   ​

Označení profilu​

PSIR   ​

Úhel linie hlavního břitu nástroje​

PSIRL   ​

Úhel nastavení hlavního břitu levořezného nástroje​

PSIRR   ​

Úhel nastavení hlavního břitu pravořezného nástroje​

RADH   ​

Výška těla v radiálním směru​

RADW   ​

Šířka těla v radiálním směru​

RE   ​

Zaoblení rohů​

RETOLL   ​

Dolní mezní úchylka poloměru zaoblení rohu​

RETOLU  ​

Horní mezní úchylka poloměru zaoblení rohu​

RPMX   ​

Maximální rychlost otáčení (maximální otáčky)​

S   ​

Tloušťka břitové destičky​

SDL   ​

Délka stupně daného průměru​

SIG   ​

Úhel špičky​

SSC   ​

Kód velikosti lůžka břitové destičky​

SUBSTRATE  ​

Základní materiál (substrát)​

TCDC   ​

Stupeň přesnosti řezného průměru​

TCDMM  ​

Tolerance průměru stopky​

TCHA   ​

Dosažitelná tolerance otvoru​

TCT   ​

Třída přesnosti nástroje​

TCTR   ​

Třída přesnosti závitu​

TD   ​

Průměr závitu​

TDZ   ​

Velikost závitu​

TFLA   ​

Délka dopředného výkyvu závitníku​

TFLB   ​

Délka zpětného výkyvu závitníku​

THCHT   ​

Typ řezného kužele​

THFT   ​

Typ profilu závitu​

THLGTH  ​

Délka závitu​

THUB   ​

Průměr náboje​

TP   ​

Stoupání závitu​

TPI   ​

Počet závitů na palec

TPIN   ​

Minimální počet závitů na palec​

TPIX   ​

Maximální počet závitů na palec​

TPN   ​

Minimální stoupání závitu​

TPX   ​

Maximální stoupání závitu​

TQ   ​

Kroutící moment​

TSYC   ​

Kód typu nástroje​

ULDR   ​

Poměr činné délky vůči průměru​

WB   ​

Šířka tělesa​

WF   ​

Funkční šířka​

WSC   ​

Šířka upnutí​

WT   ​

Hmotnost prvku​

W1   ​

Šířka břitové destičky​

ZEFF   ​

Počet efektivních břitů na čele​

ZEFP   ​

Počet efektivních obvodových břitů (ZEFP)​

ZWX   ​

Maximální počet hladících břitových destiček typu Wiper​

 


 
Loading...