Košík
Země/Jazyk
OK

Frézování​
Pramet_web_RGB.jpg

Jsme známí našimi výkonnými nástroji pro frézování, jak drobných obrobků, tak i velkých součástí, které vyžadují opravdu velké nástroje. Pravidelně uvádíme na trh nové frézy a vyměnitelné břitové destičky, které vyhovují požadavkům moderního obrábění. Naše nástroje vyvíjíme ve spolupráci s největšími firmami v rozličných oblastech třískového obrábění kovů. Přidejte se do skupiny spokojených uživatelů našich nástrojů, které nabízejí výkon a provozní spolehlivost za každých podmínek.

 

​​
NOVÉ FRÉZOVACÍ MATERIÁLY


M0315 ● M5315 ● M8310 ● M8325 ● M8345 ● M9315 ● M9325 ● M9340
s unikátními vlastnostmi

Výkonnost
Jedná se o základní požadavek každého obrábění. My to víme, proto jsme v našich materiálech pro frézování spojili odolnost a houževnatost a přinášíme materiály řady M9300 a M5300.

Odolnost
Díky novému povlaku získává řezná hrana velmi dobrou integritu a odolnost vůči opotřebení pro širokou aplikační oblast a je zde dosaženo velmi dobré adheze povlaku a substrátu. Jedná se o tenký CVD povlak aplikovaný technologií MT-CVD, který je kombinací vrstvy TiCN a unikátní vnější vrstvy α-Al2O3.

Houževnatost
Jemnozrnný karbid wolframu s legujícím obsahem kubických karbidů, obsahující tantal a niob, a s poměrně vysokým obsahem kobaltu přináší díky kombinaci se správnou velikostí zrn dobrou houževnatost, tvrdost a odolnost vůči opotřebení.

 


Vyměnitelné břitové destičky

Indexable cutting inserts.jpg 


Sortiment frézovacích řešení UP!GRADE zahrnuje kromě nástrojů rovněž širokou nabídku vyměnitelných břitových destiček. K dispozici je velké množství materiálů a geometrií. Do sortimentu byla zařazena nová generace materiálů UP!GRADE. V oblasti frézování se jedná o MT-CVD povlaky M9315, M9325, M9340 a M5315. Řadu MT-CVD doplňují vyměnitelné břitové destičky povlakované metodou PVD (řada M83xx pro kopírovací frézování, řada 82xx pro všeobecné frézování).


 Nemělo by Vám uniknout

Materiály s MT-CVD povlaky jsou nejvýkonnějšími materiály ve frézování. Materiál M5315 je určen pro frézování litin a lehké frézování ocelí v zušlechtěném stavu. Pro univerzální použití je určena řada M93xx. Materiál M9315 je určený pro frézování vysokými řeznými rychlostmi při stabilních podmínkách, houževnatější variantou je M9325. Nejhouževnatější materiál řady M9340 je určen pro frézování při méně stabilních podmínkách a zejména pro frézování korozivzdorných ocelí.
Materiály s PVD povlaky se vyznačují vysokou flexibilitou. Nejuniverzálnějšími materiály řady jsou 8230 a 8240. Vyměnitelné břitové destičky z toho materiálu jsou při volbě vhodné geometrie schopné obrábět od měkkých ocelí, přes korozivzdorné, žáruvzdorné i žárupevné oceli až po litiny s velkým podílem nečistot v povrchové kůře. Materiál 8240 je určen pro nejtěžší záběrové podmínky a pro velmi houževnaté materiály. Pro stabilní podmínky i pro frézování zušlechtěných ocelí a litin doporučujeme materiál 8215. Zcela novými materiály jsou M8310, M8325 a M8345, které nahrazují nejen starší řadu materiálů pro kopírovací frézování 7010, 7025 a 7040.
Ruku v ruce s výkonnými materiály nabízíme našim zákazníkům moderní geometrie vyměnitelných břitových destiček. Tyto jsou značeny písmeny F (lehké a dokončovací frézování), M (univerzální použití) a R (hrubovací frézování).

 

e-katalog >>

 

 


Rovinné frézy

rovinne-frezy.jpg 

 

Sortiment rovinných fréz zahrnuje nástroje pro frézování rovinných ploch (κr 45° až 75°). Naleznete zde varianty pro produktivní i všeobecné frézování. Sortiment doplňuje nabídka fréz pro těžké hrubovací frézování (κr 57° a 60°). V Nabídce jsou rovinné frézy od Ø 20 mm do Ø 315 mm podle typu a velikosti vyměnitelné břitové destičky. V této oblasti lze využít i frézy do rohu a kopírovací frézy (zejména frézy pro vysoké posuvy).


Nemělo by Vám uniknout

Jedněmi z nejvýkonnějších rovinných fréz jsou nástroje osazené vyměnitelnými břitovými destičkami HNGX, které disponují 12 řeznými břity. Tyto jsou nabízeny ve 2 velikostech (HNGX06 a HNGX09) a 3 geometriích, takže je lze užít pro hrubování až dokončování.
Pro frézování litiny byly zařazeny do nabídky rovinné frézy s břitovými destičkami HNEF resp. HNMF s 12 řeznými břity. V sortimentu jsou 2 řady fréz s vysokým a velmi vysokým počtem zubů, což zajišťuje vysokou produktivitu nástrojů.
Do nabídky jsou aktuálně zařazeny nové nástroje pro lehčí operace a pro obrábění korozivzdorných ocelí, těžkoobrobitelných materiálů (DTMM) i měkkých nízkouhlíkových ocelí. Jedná se o nástroje rodiny MULTISIDE a také frézy pro destičky SEET09 a SEMT09.
Nabídku těžkého hrubování doplňují frézy Penta HD, které jsou ekonomickou variantou pro hloubky 5 až 10 mm a svým výkonem konkurují tangenciálním frézám.

 

e-katalog >>

  

 


Frézy do rohu

stopkove-frezy.jpg 


Do sekce jsou zařazeny 90° nástroje s jednou řadou vyměnitelných břitových destiček pro frézování drážek i osazení od malých hloubek (od průměru fréz 10 mm) až po oblast těžkého hrubování (do průměru 260 mm). Součástí sekce jsou i produktivní frézy pro obrábění Al a jeho slitiny s břitovými destičkami s PKD (polykrystalický diamant).


Nemělo by Vám uniknout

Pro oblast ekonomického 90° frézování byly do sortimentu nově zařazeny nástroje a břitové destičky LNGX12 a LNGU16. Nástroje s destičkami LNG. jsou určeny zajména pro frézování osazení a rovinné frézování. Nástroje s destičkami LNGX lze použít i pro zajíždění do materiálu pod úhlem, spirálovou interpolaci anebo kolmé zapíchnutí do materiálu.
Mezi nástroje nové generace patří frézy s destičkami ADMX 11 a ADMX 16. Tyto destičky se vyznačují výrazně nižší velikostí řezné síly, zlepšenou pevností břitu destičky a výbornou stabilitou i při nepříznivých záběrových podmínkách. Velkou výhodou destiček ADMX je široké spektrum operací, které s nimi lze realizovat - rychlé zajíždění do materiálu pod úhlem, spirálová interpolace nebo kolmé zapíchnutí do materiálu.
Nástroje pro frézování hliníku, hliníkových slitin i dalších neželezných materiálů jsou vhodné nejen pro rohové frézování, ale i pro rovinné operace. Aplikační možnosti jsou dány použitým typem destičky XOEN 12. Maximální dovolená řezná rychlost 7 000 m/min umožňuje dosáhnout velmi vysokou produktivitu práce a tím minimalizovat dobu obrábění.

 

e-katalog >>

  


Kopírovací frézy

kopirovaci-frezy.jpg 


Jako kopírovací frézy jsou označovány nástroje, jejichž vyměnitelné břitové destičky mají kruhový břit. Ať už se jedná o plně kruhový břit (vyměnitelné břitové destičky pro toroidní nebo kulové frézy) nebo část kruhového ostři (od HFC fréz až po rádiusové varianty vyměnitelných břitových destiček ADMX 11 a ADMX 16). Segment kopírovacích fréz zahrnuje frézy nástrčné, s válcovou upínací stopkou, s upínáním typu Weldon i modulární (šroubovací) frézy.


Nemělo by Vám uniknout

V oblasti hrubovacího kopírovacího frézování se dnes prosazují tzv. HFC frézy (High Feed Cutting - vysoko posuvové obrábění). Pramet nabízí 2 typy HFC fréz. HFC frézy s destičkami ZDCW 12, ZDEW 09 a ZDEW 07 pro posuvy až 3, 2 a 1 mm na zub. Nezastupitelné jsou zejména při obrábění s velkým vyložením frézy. V těchto operacích překračují rámec kopírovacího frézování a jsou výrazně produktivnější než rovinné frézy. Nástroje jsou vhodné pro obrábění měkkých i zušlechtěných ocelí a litin.
Nově byly do sortimentu zařazeny frézy Penta HF s destičkami PDxx 09, které. jsou optimalizovány pro oblast frézování korozivzdorných ocelí, těžkoobrobitelných materiálů i zušlechtěných ocelí. Břitové destičky s přechodovým břitem jsou vhodné pro rovinné operace, VBD s rádiusovým břitem jsou 1. volbou pro všechny ostatní varianty použití. Frézy s kruhovými destičkami, např. RDHX nebo RCMX, se prosazují zejména v dokončovacích operacích anebo na stabilních strojích a obrobcích. Další výhodou pro programátory je volnost použití při víceosém obrábění (3D a více).
Sortiment byl rozšířen i o 2 varianty kulových fréz, které jsou vhodné pro frézování všech skupin obráběných materiálů. Univerzální frézy s destičkami ZP10 až ZP50 v průměrech 10 až 50 mm. A polohrubovací až dokončovací frézy rodiny MULTISIDE XP v průměrech 16 až 32 mm.
Nově byly do sortimentu zařazeny frézy Penta HF s destičkami PDxx 09.

 

e-katalog >>

  


Válcové frézy

valcove-frezy.jpg 


Sortiment válcových fréz zahrnuje frézy pro frézování hlubokých osazení a drážek. Válcové frézy jsou určeny pro středně výkonné a výkonné frézky. Součástí sortimentu válcových fréz jsou i frézy pro frézování šikmých ploch. Úhly nastavení odpovídají úhlům, které se nejčastěji používají pro přípravu svarů. Pro dokončovací operace jsou v nabídce válcové frézy s pájenými břity.


Nemělo by Vám uniknout

Novým nástrojem v nabídce pro obvodové frézování jsou čelní válcové frézy s destičkami SDGX 12. Novým nástrojem v nabídce pro obvodové frézování jsou čelní válcové frézy s destičkami SDGX 12 (nebo SDMX 12). Tyto plnořezné frézy jsou určeny pro střední obrábění ocelí od konstrukčních až po korozivzdorné, ale i těžkoobrobitelných materiálů skupiny S.
Bestsellerem jsou čelní válcové frézy s destičkami ADMX 11. Vyznačují se stabilním uložením destičky i velmi dobrým odchodem třísky. S těmito frézami se dá do materiálu zajíždět pod úhlem i ve šroubovici. Dle zvolené geometrie destičky jsou vhodné pro frézování všech typů ocelí, litin a vhodné jsou rovněž pro obrábění neželezných kovů.
Pro nejtěžší operace při obrábění ocelí a litin jsou v nabídce frézy nové konstrukce s destičkami LNET16/SNGX13. Fréza je osazena na čele ob 1 zub 2 břitými destičkami LNET16 a na zbytku frézy jsou 8 břité destičky SNGX13. V nabídce jsou frézy v provedení s kuželem ISO 50 pro automatickou (ISO69871 a JIS B 6339) i ruční výměnu (DIN 2080). Frézy s kuželem ISO 50 se vyrábí s vyměnitelnou přední částí.
Oblíbeným typem nástrojů jsou i frézy pro frézování ploch pro svary či jiné úkosy. Úkosové frézy mají délku řezné hrany okolo 27 mm a nabízíme je v rozsahu úhlů nastavení od 15° do 75°. Frézy se dají použít i pro rychlé odebrání materiálu při rovinném frézování (frézy s 15°) nebo pro hrubování tvarových drážek.

 

e-katalog >>

  


Kotoučové frézy

kotoucove-frezy.jpg 


Kotoučová fréza je jedním z neproduktivnějších frézovacích nástrojů. Inovovaná řada kotoučových fréz je postavena na tangenciálně upnutých vyměnitelných břitových destičkách. To nám umožňuje nabídnout výkonné a spolehlivé řešení jak pro širší záběr (stavitelné frézy) tak i frézy pro užší drážky (pevné frézy).


Nemělo by Vám uniknout

Pevné kotoučové frézy se používají nejen pro frézování drážek, ale i pro dělení materiálu. Frézy s přírubou mohou frézovat drážky u dna detailu. Frézy se upínají na stejné upínače jako standardní nástrčné frézy. Kotoučové frézy bez příruby najdou využití nejen jako samostatné frézy, ale používají se i do skládaných nástrojů. Pro samostatně upínané kotoučové frézy nabízíme trn typ FMH4, který je univerzální pro všechny nabízené šířky fréz.
Stavitelné kotoučové frézy představují univerzální řešení pro frézování drážek. Výměnné kazety jsou seřiditelné v rozmezí 14 až 18,5 mm, 19 až 24,3 mm a 24,5 až 30,5 mm podle typu tělesa frézy a kazety. Tělesa fréz lze osadit i jednostranně pro frézování jedné plochy.
Při volbě řezných podmínek je důležitým parametrem posuv na zub resp. střední tloušťka třísky hm, která by se měla pohybovat v rozsahu 0,1 až 0,2 mm pro pevné a 0,08 až 0,1 mm pro stavitelné kotoučové frézy.

 

e-katalog >>

  


Monolitní frézy

monolitni-frezy.jpg 


Široký sortiment monolitních fréz pokrývá všechny oblasti obráběných materiálů. V nabídce jsou provedení pro všechny frézovací operace od hrubování až po dokončování včetně fréz s univerzálním použitím. Nejpoužívanější typy fréz jsou dostupné v několika délkových variantách.


Nemělo by Vám uniknout

Nejuniverzálnější řadou monolitních fréz jsou frézy SUMA. Mají pozitivní řeznou geometrii a velmi odolný povlak. Tato kombinace jim umožňuje obrábět v širokém rozsahu materiálů skupin P, M, N i S.
Nejproduktivnějším typem monolitních fréz jsou pak hrubovací frézy. Mají dělené ostří a nerovnoměrnou mezizubovou mezeru. To se v řezu projevuje klidným chodem, dobrým vyprazdňováním a dlouhou životností.
Rekordmanem v čelním frézování je HFC fréza RARU. Vysokoposuvová geometrie břitů a velký počet zubů ji řadí mezi nejproduktivnější nástroje svého druhu na trhu.
Rekordmanem v čelním frézování je HFC fréza RARU

 

e-katalog >>

  


Speciální nástroje

specialni-nastroje-frezovani.jpg 


I přesto, že ročně uvedeme stovky nových nástrojů nebo destiček, nejsou vždy schopny vyhovět Vašim konkrétním požadavkům. Proto jsme pro Vás připravení navrhnout a vyrobit speciální nástroje pro obrábění složitých aplikací, stejně jako speciální nástroje k dosažení zrychlení obráběcích cyklů. Pomůžeme vám navrhnout komplexní řešení.


Co od nás můžete očekávat:
- rychlou odpověď na Váš požadavek
- snadné objednání
- dodávku v dohodnutém termínu
- kompletní informace k nástroji

 

e-katalog >>

Loading...