koszyk
Kraj / Język
OK
2019-11-11

Aktualizacja zestawień parametrów narzędzi

 
Ulepszyliśmy sposób prezentacji parametrów produktów i grup materiałów obrabianych (WMG) dla całego naszego asortymentu narzędzi skrawających.

 
Standardowe parametry narzędzi, takie jak średnice i długości, są teraz zgodne z normą ISO 13399, co umożliwia łatwiejszą i szybszą wymianę informacji pomiędzy systemami komputerowymi i oprogramowaniem.
 
Norma ISO uwzględnia łącznie 133 parametry i obejmuje szeroki zakres narzędzi skrawających, wspomagając planowanie produkcji, obróbkę i dostawy produktów.
 
Dzięki jednolitemu językowi stosowanemu w opisach zmiana ta pozwoli zaoszczędzić klientom i partnerom znaczną ilość czasu, zapewniając łatwiejsze gromadzenie wysokiej jakości danych dla wszystkich naszych 40 000 narzędzi - zarówno monolitycznych, jak i na wymienne płytki.  
 
Jednocześnie rozszerzyliśmy zakres informacji szczegółowych dotyczących grup materiałów obrabianych (WMG).  
 
Zmiana ta, wprowadzona w oparciu o powszechnie stosowaną normę ISO, umożliwi klientom wyszukanie narzędzia odpowiedniego dla danego zastosowania i będzie wspomagała proces obróbki. W tym zakresie poszliśmy nawet o krok dalej, uwzględniając w zestawieniach zalecane wartości początkowe dla prędkości skrawania i posuwu.
 
Obecnie w ramach nowej struktury grupy materiałów obrabianych określone zostały trzy poziomy danych dla każdego produktu. Są to zarówno standardowe definicje materiałów wg ISO, zgodnie z którymi są one podzielone na sześć grup z przypisanymi do nich kolorami, jak i dodatkowe klasyfikacje obejmujące strukturę, skład, twardość i wytrzymałość na rozciąganie.
 
Nasze nowe zestawienia parametrów narzędzi zostaną wdrożone we wszystkich materiałach dotyczących produktów począwszy od listopada 2019 r.
 
ISO jest Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną i ogólnoświatową federacją krajowych organów normalizacyjnych.
 

News HYDRA 2020 PL screen-6.jpg

Grupy materialow obrabianych.jpg
 
Loading...