Cart
Land/Språk
OK

Vårt ansvar

Vår kultur när det gäller Miljö, Hälsa & Säkerhet är djupt rotad i vår värdegrund och är fullt integrerad i sättet vi gör affärer på , och vi levererar både hållbara och ständiga förbättringar.


Alla Dormer Pramet anställda har åtagit sig att leva efter vår vision, noll skador på vår personal, på miljön vi arbetar i, på våra kunder eller leverantörer. Utfallet följs noga upp med hjälp av effektiva miljöledningssystem och processer.

Dataintegritet

Vi värdesätter att du litar på att vi hanterar dina personuppgifter vid email-utskick och nyhetsbrev på ett korrekt sätt. 

En del i vårt ständiga engagemang är att förse dig med en öppen och ärlig service som stödjer våra förberedelser för General Data Protection Regulation (GDPR), som genomförs inom EU den 25 maj.

Den nya bestämmelsen påverkar alla invånare i EU/EEA området. Dormer Pramet följer denna bestämmelse när det gäller att hantera din emailadress och ditt namn för att förse dig med information om våra produkter och service som vi tror är av intresse för dig baserat på din roll i företaget.

 

 Miljö

 

Dormer Pramet har åtagit sig att skydda miljön, vilket även innefattar att förhindra att miljön förorenas av Dormer Pramets aktiviteter.

Miljöpåverkan från vår verksamhet är under ständig granskning, med det ständiga målet att vid varje tillfälle reducera vår konsumtion av råmaterial och energi.

För att uppnå detta, upprätthåller Dormer Pramet sin strategi för miljö- och klimatförändringar. Denna har utarbetats i enlighet med de specifikationer som anges i ISO 14001, Internationell Standard för Miljöledningssystem.

 

 

Hälsa & Säkerhet

Ett av våra viktigaste mål är att säkerställa en säker och hälsosam arbetsplats. Vårt certifierade kvalitets- och miljöledningssystem följer OHSAS 18001.

Vi vidtar alla nödvändiga förebyggande åtgärder för att undvika olyckor, och om en olycka trots detta inträffar, att minska både dess konsekvenser och risken för att de skall inträffa igen.

Hos Dormer Pramet, uppmuntrar vi våra anställda att ha ett proaktivt förhållningssätt till hälsa och säkerhet när det gäller arbetsrutiner, oavsett var man arbetar eller vilka arbetsuppgifter man har. Systematiskt reviderar vi våra säkerhetsstandards och genomgår regelbunden utbildning och deltar i kampanjer för ökad medvetenhet.

 

Kvalitet

 

Dormer Pramet strävar efter att, via sina produkter, sin service och sina handlingar, förse kunden med de konkurrenskraftiga fördelar de behöver för att lyckas inom sina egna industrisegment.

Vårt åtagande är att förse dig med det du behöver, precis när du behöver det.

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem följer ISO 9001​ and ensures all processes are reviewed as part of a program of continuous improvement.

 

 

 

Se även

 

Vår produktion

Vårt erbjudande

Vårt företag

 

 

 

 
Loading...