Cart
Land/Språk
OK

Utbildning

Nedan finner du diverse utbildningsmaterial som hjälper dig i ditt verktygsval.
Se inspelade utbildningar längre ner på sidan. På Svenska upptill och Norsk nedtill.

Grundutbildning Gängning

Grundutbildning Dormer-katalog 2019
Pramet UTB Svarvning
Grundutbildning Borrning​​
Grundutbildning Pramet Håltagning
Grundutbildning Pramet Fräsning
Pramet Svarvning del 2.pdf
Dormer Pramet N​ya Materia​l​grupper WMG.pdf
Håltagning Pramet del 2.pdf​​


Dormer Fräsning del 2.pdf
​​Dormer - Borr och gängning - del 2.pdf

​​
 

 

​Grundutbildning från Dormer Pramet som belyser gängtappen. Flera frågor besvaras, exempelvis: Vad används en gängtapp till? Vilka varianter finns? Vilka skillnader finns mellan gängor? Var finner man gängade hål? Dessutom en kortare genomgång i hur du navigerar i Dormer-katalogen för att enklast finna korrekt gängtapp till din bearbetning.

​Fördjupning på Dormer Pramets grundutbildning gällande gängtappar. Här beskrivs bland annat olika skärfaser och gängformer. Vilken betydelse har stigningen på en gängtapp? Dessutom kort genomgång i hur du använder Dormer Selector, vilken hjälper dig att välja rätt verktyg till din bearbetning.

 

​​

 


​Grundkurs gällande vårt Dormer-sortiment för borrning, vilket är väl utvecklat för att täcka de behov som industrin kräver. Två punkter som exempelvis tas upp är vilken skillnaden blir vid användning av rätt, alternativt fel borr i olika material, samt hur du i Dormer-katalogen på ett enkelt vis hittar rätt borr för din applikation.

​Fördjupning från grundkursen om vårt Dormer-sortiment för borrning, där fokus ligger på skärdata och hur du på ett enkelt vis hittar dessa i Dormer-katalogen. Varför skärdata är viktigt och hur kan du utnyttja produktionstiden bäst, är två andra ämnen som behandlas i denna inspelade utbildning från Dormer Pramet.​

 

​​
​​

​​​​​
 

Fortsättning på grundkursen om håltagning, vilket innebär lite mer fördjupning och en lite mer avancerad utbildning med ännu mer fokus på kronborr och korthålsborrar på vändskärssidan. Uträkning av skärdata, toleranser och ytjämnhet är exempel på andra ämnen som tas upp i denna inspelade utbildning från Dormer Pramet.

​Fortsättning på del 1 gällande solida fräsar från Dormer. Här lägger vi mer fokus på teknik och geometrier, alltså en mer teknisk utbildning.
Hur påverkar skärvinkeln effekten i olika material? Vad ska man tänka på för att motverka ojämnheter och vibrationer? Detta är några av de frågor som besvaras i denna inspelade utbildning från Dormer Pramet.​

  

​Fortsättning på del 1 om fräsning, vilket innebär lite mer fördjupning och en lite mer avancerad utbildning med fokus på teknik och detaljer. Fräsningens geometri och hur design och geometri påverkar skärkrafterna, är exempel på ämnen som tas upp i denna video från Dormer Pramet.


Fortsättning på del 1 om svarvning, vilket innebär lite mer fördjupning och en lite mer avancerad utbildning med fokus på applikationer och teknik för att förenkla Ditt verktygsval vid svarvning. Vad ska du tänka på vid val av skär? Vilken spånbrytare ska du välja? Dessa frågor får du svar på i denna video från Dormer Pramet.

  

Grundutbildning i håltagning med hårdmetallverktyg, vilket innebär verktyg som ger en mer effektiv och ekonomisk process. Dessa HM-verktyg är ämnade för CNC-maskiner och innebär oftast längre hållbarhet. Dormer Pramet erbjuder exempelvis vändskärsborr, löstoppsborr och arborr inom denna genre, vilka också omnämns i denna utbildning från Dormer Pramet.


​Grundutbildning i Dormer Pramets materialgruppsindelning (WMG), vilken är en grundpelare när det gäller skärande bearbetning i allmänhet och ditt verktygsval i synnerhet. Olika arbetsmaterial innebär olika bearbetningsegenskaper. I denna utbildning från Dormer Pramet, presenteras de olika grupperna mer detaljerat.​

  

Att veta vilken fräs man ska använda till sin bearbetning är inte alltid 
enkelt. I denna inspelade utbildning från Dormer Pramet, vägleds du 
genom de kriterier du bör tänka på i ditt verktygsval. 
Om fräsning i allmänhet och varumärket Pramet i synnerhet.


I videon finner du ett inspelat webbinar där våra tekniska säljare i Sverige berättar om fräsning generellt, samt vårt utbud av fräsar under varumärket Dormer.

 


 

​Dormer Selector är ett effektivt program som rekommenderar verktygsval och hjälper dig till den mest kostnadseffektiva lösningen ur vårt omfattande sortiment. I videon ser du en inspelad utbildning om denna. ​

​Pramet-katalogen är relativt tjock och fullproppad med värdefull info gällande våra vändskärsverktyg, vilket ju är mycket bra. Men just på grund av detta och för att slippa bära runt på denna tunga katalog, ges nu möjligheten att ta del av hur man på enklaste vis kan navigera i katalogen digitalt - som PDF.​​​

  


​I videon berätta Mattias Banelind om vår senaste produktlansering, DP-pack 2020 - och alla födelar med dessa verktyg+

Teknisk grundutbildning inom borrning och gängning. Skärdata, spetsvinkelns betydelse och förborrning är några av beröringspunkterna i denna inspelade utbildning från Dormer Pramet.
​​​Opplæring på norsk​

 


​​Opplæring på norsk som gjelder vår Pramet-katalog.

​​


​​


 
Loading...