Cart
Land/Språk
OK
2020-02-20

Dormer Pramet hjälper till att "Make the Shift"

 

Dormer Pramet har åtagit sig att använda ny teknik och arbetssätt för att 'Make the Shift' mot en mer hållbar verksamhet.
 
Vårt mål är att leda en förändring inom metallbearbetningsindustrin och göra hållbarhet till en del av varje aspekt i vårt företag och leverera värde för anställda, kunder och leverantörer.
 
En rad mål har upprättats under fyra nyckelrubriker - Circularity, Climate, People och Fair Play - i syfte att leverera dessa år 2030.
 
För att stödja detta finns nu en lista över viktiga åtgärder och mål, till exempel att återvinna våra produkter och förpackningsmaterial, minska avfallet, minska vår CO2-påverkan, halvera det totala antalet registrerade skador, utveckla mångfald och inkluderande arbetskraft, samt engagera sig i samhällets involveringsprojekt.
 
Detta initiativ följer FN: s mål för hållbar utveckling som innehåller 17 specifika åtaganden för att avsluta extrem fattigdom, bekämpa ojämlikhet och orättvisa och fixa klimatförändringar.
 
Dormer Pramets hållbarhetsprogram hjälper inte bara våra människor och förbättrar miljön där vi arbetar, utan kommer också att skapa grunden för en långsiktigt hållbar verksamhet.
 
Följ oss i våra sociala medier för alla de senaste aktiviteterna och projekten som stöder vårt ”Make the Shift” 2030-program. 

  

 
 
 
Loading...