Cart
Land/Språk
OK
2016-09-06

De två olika typerna av skärande verktyg - roterande och vändskärsverktyg

 

Under 1900-talet har maskinverktygen utvecklats avsevärt genom introduktionen av High Speed Steel (HSS). Idag finns det två typer av skärande verktyg, roterande- och vändskärsverktyg.

Roterande verktyg, är gjorda i ett helt stycke med skaft och skäreggar. De förknippas oftast med användning i borrnings-, gängnings- och fräsapplikationer.

Vändskärsverktyg är till övervägande del gjorda av skär eller bitar, där skäreggen är en formad del som kan bytas ut, fastspänd eller svetsad på en verktygskropp. Dessa används vanligen för svarvning, fräsning och håltagning.

Fabio Sala är produktchef för roterande verktyg och Lukas Pavlis, produktchef för vändskärsverktyg, hos Dormer Pramet. Båda nämner nedanstående nyckelegenskaper som utgör skillnaden mellan de båda typerna av verktyg - material, prestanda och mångsidighet inkluderade.

 

Material – vändskärsverktyg

Ju hårdare verktygsmaterial, desto högre slitstyrka, med längre verktygslivslängd som resultat. Kompromissen här är att hårdare verktygsmaterial är sprödare och det är större risk att de får skador eller bryts under ogynnsamma bearbetningsförhållanden.

Mjukare verktygsmaterial innebär att verktyget blir mer slitstarkt, och tillåter problemfri körning i maskinen också vid ogynnsamma bearbetningsförhållanden. Sannolikheten är mindre för att de mer slitstarka verktygsmaterialen ska skadas eller brytas, men de körs med lägre prestandaparametrar och därmed blir verktygslivslängden inte lika lång.

Det idealiska materialet för skärande verktyg skall motstå slitage på släppningsyta och spets, såväl som deformationshärdning, vara tufft för att kunna motstå verktygsbrott, skall inte interagera kemiskt med materialet i arbetsstycket, motstå oxidation och diffusion samt ha bra motstånd mot plötsliga termiska förändringar.


Skär görs av tungsten hårdmetall, vilket är det vanligaste materialet för tillverkning av vändskärsverktyg. Andra material som också används för skär är keramer (CT), keramik (CC), kubisk bornitrid(CBN) eller polykrystallin diamant (PCD). CT har bra motstånd mot slitage på släppningsytan och gropförslitning och är inte benäget att skapa löseggsbildning på skäreggarna. Tack vare detta så hålls skäreggarna vassa längre.

 

Material – roterande

Roterande skärande verktyg har traditionellt sett tillverkats av High Speed Steel (HSS), High Speed Cobalt (HSCo och HSS-E) eller solid hårdmetall.


Låglegerat stål, krom, tungsten, molybden, vanadin och kobolt är alla vanliga legeringselement som används för skärande verktyg i High speed Steel HSS.

HSS är en medellegering som har god skärbarhet och prestanda. Det är slitstarkt och ett kostnadseffektivt alternativ för bred användning inom en mängd storskaliga borrnings- och gängningsapplikationer i en mängd olika material. Men HSS är inte särskilt motståndskraftigt mot nötning, vilket innebär att det inte är lämpligt för krävande och svåra förhållanden. 

HSCo erbjuder en god kombination av slitstyrka och hårdhet, säkerställer god skärbarhet och nötningsmotstånd. Detta gör materialet lämpligt för borrar, gängtappar, fräsar och brotschar.  

Hårdmetall är idag det slitstarkaste och mest använda materialet för skärande verktyg, och lämpligt för applikationer både inom skärande- och vändskärsverktyg.

 

Prestanda & mångsidighet – vändskärsverktyg 

Ur ett kostnadsperspektiv representerar vändskärsverktygen – hållare och skär – en stor investering,Turning Chipbreaker HR2.jpg men de har också potentialen att hålla längre. Dessutom, när man behöver byta verktyg, är dessa mer tids- och kostnadseffektiva på grund av att man bara behöver rotera eller byta skär.

För att göra den långsiktiga investeringen med skär ännu mer lönsam, så är de också utbytbara och mångsidiga. Maskinoperatören har möjlighet att låta fräsen (eller verktygshållaren) sitta kvar på plats medan han enkelt byter ut skäret och väljer bland ett stort urval andra sorter bättre lämpade för bearbetning av materialet i sitt arbetsstycke.   

 

Prestanda & mångsidighet – roterande skärande verktyg

Fastän roterande skärande verktyg generellt sett innebär en större initial investering jämfört med vändskärsverktyg, så kan denna investering spridas ut över tid genom möjligheten för omskärpning. Denna möjlighet finns inte för skär.

Geometrin, verktygsmaterialet och beläggningen på ett roterande skärande verktyg är avgörande för den prestanda man önskar uppnå. Applikationsspecifika verktyg har potential att producera bättre noggrannhet än verktyg för generell användning. Den övergripande designen tillåter också operatören att uppnå mycket mindre diametrar.

 

Sammanfattning

Både roterande- och vändskärsverktyg har sina egna distinkta fördelar baserat på material, vilken operation de skall användas för och önskemål från användaren. Utveckling och förbättringar genomförs för båda alternativen, såsom nya geometrier, beläggningar, verktygsmaterial och produktionsprocesser, exempelvis förbättrad eggpreparering, ytfinhet, och andra behandlingar.

Båda alternativen skärande verktyg innebär en omfattande möjlighet för slutkunden att välja ur ett brett sortiment av diametrar och applikationer för sina specifika applikationer.

Dormer Pramet har ett brett service-erbjudande, tryckta broschyrer och kataloger, E-shop, ett program för verktygsval på internet (Product Selector) liksom personlig verktygsrådgivning, vilket allt sammantaget förenklar ditt val av rätt verktyg.

För ytterligare information om det breda sortimentet av roterande- och skärande verktyg från Dormer Pramet, vänligen kontakta ditt lokala försäljningskontor. 

 

 
Loading...