Cart
Land/Språk
OK

FräsningPramet_web_RGB.jpg


Vi är kända för våra kraftfulla fräsverktyg. Ni kan fräsa såväl små som stora arbetsstycken, som kräver riktigt stora fräsverktyg. Vi lanserar regelbundet nya fräsverktyg och vändskär som tillfredsställer behoven för modern bearbetning. Vi utvecklar våra verktyg i samarbete med större företag inom olika branscher. Kom med i gruppen av nöjda användare av våra verktyg som erbjuder prestanda och pålitlighet under alla förhållanden.


Nya frässkärskvaliteter

M0315 ● M5315 ● M8310 ● M8325 ● M8345 ● M9315 ● M9325 ● M9340 med unika egenskaper Prestanda Det är ett grundläggande krav vid all bearbetning. Vi vet detta och därför presenterar vi serierna M9300 och M5300 fär fräsning där vi kombinerar slitstyrka och seghet. Uthållighet Med den nya beläggningen får skäreggarna bättre slitstyrka genom att beläggningen fäster extremt bra mot substratet. Beläggningen är ett tunt skikt som består av TiCN med ett yttre skikt av α-Al2O3. Seghet Finkornig hårdmetall som innehåller kubiska karbider, t ex tantal och niob och relativt hög halt av kobolt. Resultatet blir ett material som har en mycket bra kombination av seghet, hårdhet och slitstyrka.

 

 

Vändskär

Indexable cutting inserts.jpg 

 

Bland verktygen finns också UP!GRADE-serien, som innehåller en stor mängd olika vändskärstyper. Det finns ett flertal material och geometrier att tillgå. UP!GRADE-serierena M9315, M9325, M9340 och M5315 är MT-CVD belagda och kompletteras av ett par serier med PVD-beläggning; M83XX för formfräsning och M82XX för allmän fräsning.


Missa inte

De MT-CVD belagda skären är de mest produktiva för fräsning. M5315 är avsett för gjutjärnsfräsning och lättare fräsning i härdade stål. M93XX är avsett för allmän fräsning. M9315 klarar höga skärhastigheter under stabila förhållanden. M9325 är en hårdare kvalitet. Den tuffaste är M9340-serien som används då man har instabila förhållanden, särskilt vid fräsning i rostfritt stål.
Skären med PVD-beläggning karaktäriseras av hög flexibilitet. 8230- och 8240-serierna är de mest universella. Vändskär gjorda av de här graderna kan användas till mjukt stål, rostfritt och varmhållfast stål samt gjutjärn med hög grad av orenheter i gjutskinnet. Serie 8240 är avsedd för de tuffaste bearbetningarna i mycket hårda material. Vi rekommenderar att använda 8215-skär vid stabila förhållanden och vid fräsning i värmebehandlade stål och gjutjärn. M8310, M8325 och M8345 är helt nya skär som ersätter de gamla skären för formfräsning - 7010, 7025 och 7040 och andra.
Vi erbjuder våra kunder vändskär med moderna geometrier och produktiva hårdmetallgrader. De betecknas med F för fin- och extrafin fräsning, M för medelfin (allmän) fräsning och R för grovfräsning.

 

go to e-Cat >>

 

 

 

 

Planfräsar

rovinne-frezy.jpg 


Urvalet av fräsar består av ändplanfräsar med 45⁰ till 75⁰ hörn. Här hittar ni versioner för produktionsfräsning och fräsning i allmänhet. Där finns även fräsar för tung grovfräsning med 57⁰ och 60⁰ hörnvinkel. Diametrarna varierar från 20mm till 315mm. Hörnfräsar och kopierfräsar (speciellt högmatningsfräsar) ingår också i utbudet.


Missa inte

En av de mest produktiva ändplanfräsarna är de med HNGX 09-skär, som har 12 skäreggar. De finns i två storlekar - HNGX 06 och HNGX 09 - och med tre geometrier för fin, medel och grovfräsning.
HNEF och HNMF-skären med 12 eggar för gjutjärnsfräsning har tillförts bland ändplanfrässkären. Det finns två serierna med fräskroppar som med sina många vändskär säkerställer hög produktivitet.
Nyligen har nya fräsar för lättare operationer och för fräsning i rostfritt stål och andra svårbearbetade material samt mjukt stål tillkommit. Dessa verktyg hör till MULTISIDE-familjen och använder skärtyperna SEET09 och SEMT09.
Penta HD fräsarna kompletterar grovfräsarna. De utgör ett ekonomiskt alternativ för skärdjup mellan 5 och 10mm och konkurrerar genom sina prestanda med tangentiella fräsar.

 

go to e-Cat >>

 

 

 

 

Hörnfräsar

stopkove-frezy.jpg 

 
I den här avdelningen finns 90⁰ fräsarna med en rad med vändskär för spårfräsning och hörnfräsning från små djup upp till riktigt djupa (med fräsdiam. från 10 mm till 260 mm). Här finns också högproduktiva fräsar för aluminium och Al-legeringar bestyckade med polykristallin diamant (PKD).


Missa inte

På senare tid har nya fräskroppar och LNGX12 och LNDU16.skär lagts till gruppen för ekonomisk 90-graders hörnfräsning. Fräsarna med LNG-skär är särskilt lämpade för hörn- och planfräsning. Fräsarna med LNGX-skär kan även rampa in i materialet, t ex genom spiralinterpolering.
Fräsarna med AMDX11 och AMDX16-skär hör till den nya generationen verktyg. Skären karaktäriseras av lägre skärkrafter, förbättrad eggstyrka och perfekt stabilitet även under ogynnsamma skärförhållanden. ADMX-skärens stora fördel är att de har ett brett användningsområde och kan användas för rampning.
Verktygen för aluminium och Al-legeringar samt andra icke-järnmaterial kan inte bara användas för hörnfräsning utan även för allmän planfräsning. Det är XOEN12-skären som möjliggör detta. Den maximala skärhastigheten är 7000m/min, som gör det möjligt att uppnå mycket hög produktivitet och därigenom kortare produktionstider.

 

go to e-Cat >>

 

 

 

Kopierfräsning

kopirovaci-frezy.jpg 

 

Kopierfräsarna har vändskär som är runda. De är antingen helt runda (för toroid- eller radiefräsar) eller delvis runda (för HFC-fräsar och versioner av ADMX11 och ADMX16-skär). Kopierfräsavsnittet omfattar ändplanfräsar, skaftfräsar med cylindriskt skaft eller Weldon skaft samt modulära fräsar (med påskruvade skärhuvuden).


Missa inte

S.k. högmatningsfräsar (HFC) vinner nuförtiden mark inom grov kopierfräsning. Pramet erbjuder 2 typer för HFC-fräsning. HFC-fräsar med ZDCV12, ZDEV09 och ZDEW07 skär klarar tandmatningar upp till 3, 2, respektive 1 mm. De är särskilt oersättliga då man kör med stora uthäng. Vid sådana fall är de överlägsna vanliga ändplanfräsar. De går att använda till både mjukt och härdat stål samt gjutjärn.
Penta HF-fräsarna med PDxx09 skär, som är gjorda för fräsning i rostfritt stål, svårbearbetade stål och värmebehandlade stål, har nyligen lagts till programmet. Skären som har en övergångsegg är lämpliga för enklare fräsning medan skären med radieövergång är första val för alla övriga fräsoperationer. Fräsar med runda vändskär, t ex RDHX eller RCMX vinner terräng speciellt vid finfräsning i stabila maskiner och med stabila arbetsstycken. En fördel för programmeraren är större frihet vid fleraxlig körning (3D eller mer).
Sortimentet har utvidgats med två versioner av fullradiefräsar, som är användbara i alla typer av material; Fräsarna för ZP10 till ZP50-skär(diametrar 10 tom 50mm) och finfräsarna ur MULTISIDE XP-familjen med diametrana 16 tom 32 mm.
Penta HF-fräsarna med PDxx09 skär har nyligen lagts till programmet.

 

go to e-Cat >>

 

 

 

Fräsar med cylindriskt skaft

valcove-frezy.jpg 


I programmet finns fräsar för djupa skuldror och spår. Skaftfräsarna är avsedda för produktionskörning i medelhög till hög grad. Fasfräsarna är också en del av programmet. De ställbara fasfräsarna är inställbara för de vanligaste fasvinklarna för svetsfogar. Det finns även cylindriska finfräsar med pålödda skär.


Missa inte

Planfräsarna med SDGX12-skär (eller SDMX12-skär) är nya verktyg för periferifräsning. De här fullskärsfräsarna är tänkta för medelgrov fräsning i konstruktionsstål och rostfritt stål, med fungerar också i mer svårbearbetade S-gruppen.
Ändplanfräsarna med ADMX11-skär har blivit en bästsäljare. De har en stabil inspänning av vändskären och mycket bra spånevakuering. De går att rampa med genom spiralinterpolering och kan fräsa alla typer av stål, gjutjärn och icke-järnmetaller beroende på vald skärgeometri.
Det finns nykonstruerade fräsar med LNET16/SNGX13-skär för de tyngsta fräsopertaionerna i stål och gjutjärn. Fräsen är bestyckad med LNET16 tvåeggade skär i varannat läge och SNGX13 med åtta eggar sitter i de övriga lägena. Det finns fräskroppar med antingen ISO 50-kona för verktygsväxling (ISO69871 och JIS B6339) eller DIN2080 för manuell växling. Fräsarna med ISO 50-kona har en utbytbar frontdel.
Fräsar för svetsfogar eller andra vinklade ytor är också en favoritprodukt. Fräsarna för vinkelfräsning har ungefär 27 mm skärlängd och går att justera mellan 15 och 75 grader. Fräsarna kan också användas för snabb spånevakuering vid planfräsning (fräsar med 15⁰ vinkel), eller för grovfräsning av vinklade spår.

 

go to e-Cat >>

 

 

 

Skivfräsar

kotoucove-frezy.jpg 


Skivfräsar är bland de mest produktiva fräsverktygen. Den innovativa serien skivfräsar baseras på tangentiellt inspända vändskär. Därigenom kan vi erbjuda produktiva och pålitliga lösningar för bredare ingrepp (justerbara fräsar) och smala fräsar med fixa lägen för vändskären.


Missa inte

Fräsarna med fixa skärlägen används inte bara för spårfräsning utan även för kapning. Fräsarna spänns in på samma sätt som ändplanfräsar. Skivfräsar utan nav kan användas individuellt eller satsade. För enkel montering rekommenderar vi att använda dorn typ FMH4, som är en universaldorn och finns för alla storlekar av skivfräsar.
Ställbara skivfräsar är en mångsidig lösning för spårfräsning. De utbytbara kassetterna kan justeras mellan 14 och 18,5 mm, 19 och 24,3 samt 24,5 och 30,5 mm beroende på frässtorlek. Om så behövs kan frässkären monteras för ensidig fräsning.
Tandmatning eller medelspåntjockleken, som bör vara 0,1 till 0,2 mm för fasta och 0,08 till 0,1 mm för skivfräsar med justerbara skär, är också en viktig parameter vid val av skärdata.

 

go to e-Cat >>

 

 

 

 

Solida pinnfräsar

monolitni-frezy.jpg 

 


Ett brett program med solida pinnfräsar täcker alla tänkbara arbetsmaterial. Det finns fräsar för alla fräsoperationer, från grovfräsning till finfräsning, däribland universellt användbara fräsar. De vanligaste fräsarna finns även i flera längder.


Missa inte

De mest universella fräsarna kallas SUMA. De har en positiv skärgeometri och mycket slitstark beläggning. Det gör dem kapabla att bearbeta de flesta material i P, M, N och S-grupperna.
De fräsar som kan avverka mest är grovfräsarna. De har spåndelare och differentialdelade spår. Det ger mjuk gång, bra spånavgång och lång livslängd.
HFC-fräsaen RARU är en rekordhållare. Högmatningsgeometrin och ett stort antal skär placerar den bland de mest produktiva verktygen i marknaden.
En rekordhållare bland planfräsar är RARU HFC-fräsarna

 

go to e-Cat >>

 

 

 

Specialverktyg

specialni-nastroje-frezovani.jpg 


Varje år lanserar vi hundratals nya produkter, men det finns trots det ibland behov av speciallösningar. Därför är vi beredda att kontruera och tillverka verktyg för bearbetning av komplicerade applikationer och för att förkorta bearbetningstider. Vi erbjuder er en komplett lösning.


Vad kan ni förvänta er av oss?
snabbt svar på er förfrågan
enkel orderläggning
leverans enligt överenskommelse
komplett dokumentation

 

go to e-Cat >>

Loading...