Cart
Land/Språk
OK
SvarvningPramet_web_RGB.jpg

 


Vi har ett brett utbud av verktyg och vändskär för svarvning, som täcker alla era applikationer.Vare sig ni bearbetar en detalj med några millimeters diameter eller flera meter har Pramet Tools alltid verktyg som uppfyller era behov. Inom tillverkningen används de senaste teknologierna för att säkerställa högsta kvalitet och pålitlighet. Välj rätt verktyg ur vårt program. 


NYA HM-KVALITETER FÖR SVARVNING

T0315 ● T5305 ● T5315 ● T7335 ● T8310 ● T8315 ● T8330 ● T8345 ● T9310 ● T9315 ● T9325 ● T9335
med unika egenskaper

ANVÄNDBARHET
Det är en nyckelfaktor för T9300 skären, som innebär stora fördelar för mindre producenter. Skärsorten kan användas till bearbetning av ett stort antal materialsorter och kvaliteter.
LÅNG LIVSLÄNGD
Det här är ytterligare en nyckelfaktor, som är viktig för serieproduktion och i synnerhet automatiserad sådan. Detta uppnås genom beläggning med motståndskraftig TiCN-beläggning genom MT-CVD teknologi och en ny generation av α-Al2O3-lager med världsunika egenskaper.

 

VändskärUtbudet av Pramet Steel Age svarvverktyg och vändskär omfattar lösningar för alla vanliga svarvoperationer (utvändiga och invändiga), avstickning, spår och gängsvarvning. En stor fördel med Prametsortimentet är bästa lösningar för tung svarvning. I Pramets svarvprogram kan du alltid hitta pålitliga och användbara lösningar för alla vanliga materialtyper.


Missa inte

Basutbudet av svarvskär representeras av skär med MT-CVD-beläggning. Den nya generationen av produktiva skärsorter - UP!GRADE omfattar en rad hårdmetallkvaliteter - T9310, T9315, T9325 och T9335, som passar för konstruktions- och verktygsstål, rostfria stål och gjutjärn. T5305 och T5315 är avsedda för gjutjärn och värmebehandlade stål. T7335 är speciellt avsett för svarvning av rostfritt stål.
Utbudet omfattar slutligen skärsorter med PVD-beläggning. T8310, T8315, T8330 och T8345 med PVD-beläggning är avsedda för användningsområden som ställer höga krav på starka eggar, särskilt för avstickning, spårstickning och för finsvarvning i allmänhet samt grovsvarvning. T8030 är avsedd för gängsvarvning. T0315 är ytterligare en speciell sort med PVD-beläggning. Den här sorten används till aluminiumlegeringar och andra icke-järnmaterial.
Det finns även andra speciella sorter att tillgå. TC100 och SN100 keramer för mycket produktiv svarvning av gjutjärn - TT210 och TT010 cermets för finsvarvningsoperationer - TB310 bornitrid för härdade material och D720, PC30 och P1 polykristallin diamant för bearbetning av aluminium och Al-legeringar och andra icke-järnmaterial.
Vändskär för allmän svarning finns med ett brett urval av spånbrytare. FF-geometrin används för finsvarvning, FM-geometrin för fin- och medelfin bearbetning samt RM-geometrin används för grov- och delvis även medelgrov svarvning. SI, NM och M spånbrytare för medelgrov svarvning är också mycket populära. Ensidiga skär med spånbrytarna OR, NR2, HR och 923 är bästa val för tung grovsvarvning.

 

go to e-Cat >>

 

 

 

 

Vertyg för allmän svarnin

Tools for general turning.jpg 

 


Verktygen för invändig och utvändig svarvning är en del av Pramet Steel Age produkterna. Verktygen med negativa skärplattor med P och D (M) inspänning och positiva skär med S-inspänning utgör grundutbudet. De utbytbara och justerbara huvudena och de justerbara hållarna för specialverktyg finns också att tillgå. Verktygen för svarvning av järnvägshjul hör också till segmentet tung svarvning.


Missa inte

Inspänningsmetod D är den mest stabila. Den ger längre skärlivslängd än P-metoden. D, M och P inspänning (för negativa skär med cylindriskt hål) passar för stabila arbetsstycken och medelgrov till grov bearbetning beroende på vald geometri och skärform. P-inspänning ger samtidigt bäst utrymme för spånevakuering.
Inspänning enligt S-metoden är ett system för inspänning av ensidiga, positiva skär med hjälp av en spännskruv. S-inspänning används till långa, ostabila eller tunnväggiga arbetsstycken. Metoden används vanligtvis på in- eller utvändiga hållare med liten tvärsnittsarea. Invändiga hållare av hårdmetall ger högre ytkvalitet och finns också i programmet. Ett helt nytt segment där S-hållare används är vid grovsvarvning där ett mindre skär med en positiv skärplatta används.

 

go to e-Cat >>

 

 

Vertktyg för avstickning och svarvning av frigång

Tools for cutting off and recessing.jpg 

 


Utbudet av verktyg för avstickning och spårstickning har gradvis utökats. Den äldre generationen av vändskär, avsedda för avstickning i första hand, ersätts av nya typer för lättare avsticknings- och spårstickningsoperationer (LFMX) och för invändiga spår och kopiersvarvning (LCMF). Samtidigt visar sig de nya T8330 skären med PVD-beläggning från UP!GRADE programmet vara en bra ersättare för de välbeprövade 8030-skären.


Missa inte

GFI-hållarna för LCMF-skären representerar en modern lösning för grund spårstickning intill djup som motsvarar 3 x skärbredden. Programmet har nyligen kompletterats med GFM-hållare för LCMR-skär som klarar stickdjup upp till 5 x skärbredden, GFK-verktyg och GFK-hållare för LCMF-skär med bredden 2 mm, som klarar stickdjup upp till 16 mm. Verktygen för LCMF-skär erbjuder även möjlighet till kopiersvarvning (flera riktningar).
Vi erbjuder LFMX-skären för medeldjup och djup spårstickning och avstickning. Det finns också geometrier för fin- och grovoperationer samt skär med rak egg eller med ställvinkel, höger eller vänster. Skärbredderna är 1,6 till 6,35 mm.
I programmet av skärplattor ingår även skär ett komplett sortiment för svarvning av låsringsspår (0,9 till 4,15 mm) och tätningsringar (R=0,5 till R=1,5). Skären spänns in i samma hållare som för gängskär och de har samma slags specifikationer. Istället för stigningsvinkel anges bredden på spåret och skären är ZZ-specificerade (t ex. TN 16ER110ZZ). Det är nödvändigt att använda en underläggsplatta typ ZZ eller en hållare med 0⁰ lutning vid spårstickning.

 

go to e-Cat >>

 

 

Verktyg för gängsvarvning

Tools for thread turning.jpg 


Pramet erbjuder verktyg för svarvning av utvändiga och invändiga gängor med full profil för M, W, RD, API, TR, UN och ACME-gängor. Programmet kompletteras med gängskär med partiell profil för 60⁰ gängor. Insatserna tillverkas i kvalitet 8030 med PVD-beläggning, som passar för flertalet bearbetningar. Vi kan tillhandahålla andra gängformer och skärkvaliteter som specialprodukter.


Missa inte

Bassortimentet består av helslipade vändskär med full profil. Slipade vändskär är det bästa valet för lågkolhaltigt och rostfritt stål, men passar även för de flesta andra material. Pressformade vändskär (P1-specificerade) används till svarvning av hårda material och/eller svarvning av invändiga gängor.
Vändskär med fullprofil passar bäst för serieproduktion. Delprofilskär kan användas till fåstycksproduktion eftersom de täcker in flera gängstigningar, t ex. 1,5 - 3,0mm. Standardhållare används för stigningar upp tom 3,0mm, men däröver måste direkta hållare (S-hållare) användas.
För att få en korrekt gängprofil på arbetstycket måste gängans stigningsvinkel justeras. Till detta används underläggsplattor med olika vinklar (utvändiga och invändiga hållare) eller också används hållare med fast vinkel (invändiga verktyg).

 

go to e-Cat >>

 

 

Specialverktyg

Special tools.jpg 


Trots att vi släpper hundratals nya produkter varje år är det ändå så att det finns ett behov av kundanpassade verktyg. Därför kan vi tillhandahålla specialverktyg för komplicerade bearbetningar och även för att förkorta cykeltiden för en operation. Vi erbjuder er en komplett verktygslösning


Vad kan ni förvänta er av oss;
snabba svar på er förfrågan
enkel orderläggning
leverans enligt överenskommelse
komplett konstruktionsunderlag

 

go to e-Cat >>

 

​​​ 

​​

Loading...