Cart
Land/Språk
OK
2019-11-01

ARBETSMATERIALGRUPPER (WMG)

 

 

 


 

OM DORMER PRAMETS KLASSIFICERING AV ARBETSMATERIAL

Arbetsmaterialgrupper (“WMG”) används som stöd för att göra enkla och säkra val av rätt verktyg och startvärden för bearbetning i ett visst material eller applikation.
Dormer Pramet delar in arbetsmaterial i sex olikfärgade grupper;

• Blå: Stål och gjutstål (P-gruppen)

• Gul: Rostfritt stål (M-gruppen)

• Röd: Gjutjärn (K-gruppen)

• Grön: Icke-järnmetaller (N-gruppen)

• Orange: Varmhållfasta legeringar (S-gruppen)

• Grå: Härdade material (H-gruppen)


 

Var och en av dessa är sedan indelad i undergrupper baserat på deras struktur och/eller sammansättning. P-gruppens stål och gjutstål delas in i fyra undergrupper;

• P1 – Rent järn, mjukt stål

• P2 – Kolstål

• P3 – Legerade stål

• P4 – Verktygsstål


 

En sista indelning omfattar materialegenskaper som hårdhet och sträckhålfasthet. Det görs för att erbjuda våra kunder en komplett verktygsrekommendation, inklusive startvärden för skärhastighet och matning.


 


 

 
Loading...