Cart
Land/Språk
OK

Winter Line banner.jpg

Kontakta vår Kundsupport eller din närmaste tekniske säljare för mer information.
info.se@dormerpramet.com
+4635165296PRAMET högmatningsfräsning

SBN10 / BNGX10

SBN10 with BNGX inserts.jpg

Serien omfattar fräsar med HFC-vändskär med fyra eggar för produktiv bearbetning av en rad olika material. De unika skärlägena kan också bära skär för hörnfräsning och blir således ett komplett verktyg för bearbetning av formverktyg, både för grov­ och finbearbetning.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Fräsar för kopierfräsning, rampning, spiralinterpolering, spår- och dykfräsning. Även för plan- och hörnfräsning. Komplett erbjudande för formverktyg - En fräs klarar både grov- och finbearbetning.
BNGX10-skär för grovfräsning med hög matning. Produktivitet - Höga matningar med axiella skärdjup upp till 1 mm.
ANHX10 för finbearbetning. Processäkerhet - Större rampningsvinkel förbättrar spån kontrollen.
Tre geometrier som passar till flera olika material (se detaljer nedan). Anpassningsbara - Passar att använda vid vek inspänning och stora överhäng.
Unik design för mjukare skärförlopp. Kostnadsbesparande - mångsidig fräs med BNGX10-skär med fyra eggar.
Stort urval av diametrar (16 - 42 mm) och typer (pinnfräsar, modulära och fräskroppar). 
Speciellt utförande av kylkanalerna, som mynnar närmare skäreggarna. 

 

 

SSN11 / SNGX11

SSN11.jpg

 


Ett brett utbud av verktyg för ekonomisk höghastighetsfräsning av formverktyg och övrig bearbetning. Starka vändskär med åtta eggar för effektiv bearbetning av olika material och applikationer.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

• Dubbelsidiga kvadratiska skär med åtta eggar.Kostnadsbesparing - åtta eggar på varje skär ger lägre pris/egg.
• Axiellt skärdjup upp till 1,7 mm.Förbättrad produktivitet – Höghastighetsfräsning med upp till 50 % högre avverkningsgrad tack vare större ingreppsdjup.
• Stark primär skäregg.Processäkerhet - Särskilt vid fräsning av hörn i fickor.
• Fräsar för kopierfräsning, spiralinterpolering, rampning och planfräsning.Mindre oljud - Går att använda med stora överhäng; 5-10xD.
• Diameterområde 32 - 125mm med ett antal mellandimensioner för formverktyg.

Komplett lösning för formverktyg - Brett
användningsområde, material, frässtorlekar och
typer.

• Planfräsar, modulära fräsar och fräskroppar. 
• Alla fräsar har invändiga kylkanaler. 
• Speciellt utförande av kylkanalerna, som mynnar närmare skäreggarna. 

 

Mer info ang. Winter Line – högmatningsfräsning finner du i broschyren nedan.

svenska
norsk​

​dansk
suomi​Materialanpassade applikationstappar

SHARK-Line ​

Våra materialanpassade DIN-tappar erbjuder höga prestanda och processäkerhet. Sortimentet har utökats med två nya tappar för gängning av bottenhål upp till 3×D i rostfritt stål och i stål.

Dessutom presenterar vi två nya tappar för höghållfasta stål över 1200N/mm2 och titanlegeringar. Shark-tapparna tillverkas av ett unikt pulvermetallurgiskt stål som skiljer sig från andra HSS-E-PM-stål. Tack vare detta får man en oslagbar kombination av seghet och eggstyrka, som klarar högre temperaturer och ger tapparna längre livslängd.


EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

KODNING MED FÄRGRINGAR
Färgringen på skaftet utmärker lämpligheten för specifika material och gör verktygsvalet snabbt och enkelt.

EGGBEHANDLING

(Svart, Röd, Gul, Blå Shark)

Spiraltapparna får en speciell eggbehandling för att öka eggstyrkan och minska risken för

 

Mer info ang. Winter Line – Shark Line finner du i broschyren nedan.


Svarvverktyg för snabb verktygsväxling

Dormer Pramet PSC ​

Dormer Pramet PSC (POLYGON SHANK COUPLING) spindelinfästning är ett verktygssystem med hög infästningsprecision. Det är vida använt i fleroperationsmaskiner och svarvar. Det polygona koniska skaftet och flänsinfästningen åstadkommer en mycket exakt positionering med hög styvhet.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Direkt infäst verktyg med hög precision. Snabb och precis bearbetning tack vare anslutningens höga stabilitet som resulterar i högre produktivitet.
Högsta noggrannhet och styvhet. Kostnadsbesparing - minskad ställtid och automatisk verktygsväxling.
Exakt lägespositionering. Repeterbarhet - noggrannheten i X, Y, Z riktningarna är +-2 μm.
Invändiga kylkanaler, utvändiga justerbara munstycken. Ytkvalitet - mindre vibrationer tack vare kortare överhäng.
Anslutning och lokalisering med unik konisk polygon och fläns. 
Passar till flerop. maskiner med ISO 26623-1 anslutning. 

 

Mer info ang. Winter Line – PSC finner du i broschyren nedan.

svenska
norsk​​

​dansk
suomi


ISO-Svarvning ​

Vi erbjuder ett brett utbud av svarvverktyg och vändskär. Produktprogrammet består av ISO-vändskär och hållare för utvändig och invändig svarvning. De kan användas vid såväl korta, stabila applikationer som långa, instabila förhållanden och omfattar verktyg för grovsvarvning, ursvarvning, avstickning och kopiersvarvning.
SF, SM

Nya positiva spånbrytare har utvecklats speciellt för svarvning av svårbearbetade material, för att förbättra skärens livslängd.

FÖRDELAR

  • Längre livslängd på skären under samma skärförhållanden, eller högre skärhastighet till samma livslängd.
  • Spånbrytarna har också utvecklats för svarvning av rostfria och mjuka stål.
  • Lämplig för bearbetning av tunnväggigt material.

 

NMR

Vårt urval av spånbrytare för rostfritt har utökats med den pålitliga NMR-spånbrytaren, som utformats för medel- till grov- svarvning.

FÖRDELAR

  • Hög produktivitet tack vare hög avverkningshastighet.
  • Förutsägbart beteende hos skäret.
  • Ökad pålitlighet tack vare avancerad eggutformning med förstärkta egglinjer.
  • Idealisk till krävande och instabila förhållanden.

 

NRM

Nya negativa skär har utvecklats för grov- och medelgrov svarvning i rostfritt och mjukt stål. Spånbrytaren finns på både dubbelsidiga och stora, enkelsidiga skär.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Brett område för ingreppsdjup.Grovsvarvning i rostfritt utan risk för arbetshärdning.
Bred spångrop.Lämpade för serieproduktion - höga prestanda och matningar.
Dubbelsidiga skär kan användas för grov till medelgrov svarvning. Utmärkt spånbrytning i rostfritt även vid lägre matningar.

Bra spånevakuering i många applikationer.

 

T6310, H07

Förutom nya spånbrytare har vi nu också lanserat två sorter som kommer att öka skärens pålitlighet vid bearbetning av svår- bearbetade material och titanlegeringar.

 

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

T6310 H07
Hög pålitlighet beroende på en ny speciell sintringsprocess.Speciellt obelagt material för svarvning av Titan och dess legeringar.
Högt slitagemotstånd (nytt substrat med hög slitstyrka och hårdhet).Finkornigt substrat med lågt koboltinnehåll.
PVD beläggning där vi använt Triple Coating Technology: Multilayer TiAlN + Top layer AlTiSiN med hög hårdhet.Stort motstånd mot nötning.
Skären är starka och pålitliga under kontinuerligt ingrepp.Motstånd mot gropfrätning på skärytan vid bearbetning av titan och dess legeringar.
Motståndskraftiga mot värmerelaterade sprickor.Motståndskraftig mot plastiska deformationer.
Universell användning för rostfritt stål, värmebehandlade och härdade material.Även lämplig för bearbetning av icke järnmetaller och gjutjärn.
Utmärkt livslängd på skären i högre skärhastigheter. 

 

T7325

T7325 är vårt förstaval och den mest allsidiga sorten för rostfritt stål. Den har utvecklats som ett komplement till den nuvarande T7335-sorten.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Funktionellt sammansatt substrat.Mångsidighet.
Speciell MT-CVD-beläggning med ytskikt av Aluminiumoxid (Al2O3).Höga prestanda och lång livslängd.
Hög eggstyrka.Förbättrad pålitlighet.
Högt motstånd mot sprickbildning.Minskad risk för löseggsbildning.
 Anpassade för intermittenta ingrepp.
 Även användbara i svåra material.

 

Mer info ang. Winter Line – ISO-Svarvning finner du i broschyren nedan.

HM-pinnfräsar 

Vi erbjuder ett mångsidigt program av roterande HM-pinnfräsar, vilka täcker nästan alla material och applikationer. Flera av fräsarna har beläggning för bättre prestanda och längre livstid.S2** fräsar i hårdmetall för svårbearbetade material

Detta sortiment har speciella egenskaper däribland hörnradie, differentialdelning, hög spiralvinkel, hals, optimerad skäregg, speciell eggbehandling, radiepinnfräs och grovfräsningsalternativ.


S5** fräsar i hårdmetall för härdade stål

I sortimentet finns hörnradiefräsar, fräsar med hög spiralvinkel, hals, optimerad skäregg, högnegativ skärvinkel, förstorad kärna, dubbelradie-möjligheter och radiepinnfräsar.

S6** fräsar i hårdmetall för icke-järn metaller

I sortimentet finns fräsar med hörnradie, hals, speciell eggbehandling, speciell skärgeometri, högpositiv släppningsvinkel samt radiepinnfräsar.

Dessutom finns S610-fräsen med olika skaftdiameter som alternativ.

S7** fräsar i hårdmetall för medelhållfasta stål

I sortimentet finns fräsar med speciell eggbehandling, optimerad eggprofil, differentialdelning, asymmetriskt delade spiralskär, hörnradie, fräsar för grovsvarvning samt fräsar med skärfas (60°, 90° and 120°).Mer info ang. Winter Line – HM-pinnfräsar finner du i broschyren nedan.

​Avstickning & Spårstickning ​

GL

Vårt utbud av avsticknings- och spårstickningsverktyg har utvidgats med en ny serie dubbeleggade vändskär i olika bredder och ett sortiment för allmän bearbetning samt av små detaljer. Detta stöds av en ny beteckning som gör det enkelt att välja lämpligt verktyg och vändskär.

 


EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

25mm långa skär med dubbla eggar. Djup avstickning och spårstickning – upp till 60 % djupare spårkapacitet tack vare skärens längd.
Större urval av bredder från 2mm till 6mm. Förbättrad pålitlighet i stål och rostfritt genom en unik kombination av ny sort, samt förbättrad utformning av skär och hållare.
Mångsidig G8330 PVD sort. Hög ytkvalitet med förhöjt motstånd mot vibrationer.
PR geometri – förstaval för avstickning av stänger och spårstickning med intermittent ingrepp. Sparad ställtid – vid bearbetning av smådetaljer tack vare att spännskruven sitter lätt åtkomlig [vinklad 30°] och skärbyte kan ske med en hand.
PM geometri – förstaval för autentiskt rostfritt och mjuka stål. Förlängd livslängd med ökat motstånd mot löseggsbildning [PM] / ökad eggstyrka [PR].
Utvändiga verktyg med fäste 16x16mm till 25x25mm med ny avancerad design. 
Universella hållarblad 26mm och 32mm med speciell inspänning. 

 


X61 / P61

Nytt spårsvarvningssystem för korrekt bearbetning av låsrings- och O-ringsspår. Finns för både invändiga och utvändiga operationer, särskilt vid finbearbetning i små diametrar och djupa spår.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Enkel- och dubbeleggade vändskär. Pålitlig bearbetning – tack vare förbättrad eggstyrka.
Medelbred negativ eggbrytning. Smidig bearbetning - positiv geometri som minskar skärkrafter och vibrationer.
Positiv geometri. Förbättrad spånevakuering – spånorna tvingas rulla ihop tätare och bryts därigenom lättare inom ett brett varvtalsområde.
Finns i både PVD- och CVD-sorter. Hög ytfinhet – slipade, vassa eggar tillåter lägre matningar.
Precisionsslipade vändskär. Högproduktiva och mångsidiga lösningar tack vare MT-CVD och PVD-sorter.
P61 spårsvarvning med början vid 12,5mm diameter. 
P61 verktyg från 16x16mm till 25x25mm. 

 

Mer info ang. Winter Line – Avstickning och Spårsstickning finner du i broschyren nedan.

Satser ​

​​satsbild WL - 2.0.jpg

Flera av våra verktyg finns att tillgå som satser i praktiska kassetter, där storlekar visas tydligt.


Mer info ang. Winter Line – Satser finner du broschyren nedan.

svenska
norsk​​

dansk
suomi


Loading...