Sepet
Ülke / Dil
OK

Sorumluluklarımız


Çevre, Sağlık ve Güvenlik kültürümüz değerlerimize derinden işlemiştir ve "iş yapma" tarzımızla tam bir entegrasyon içindedir. Böylece sürdürülebilir ve sürekli bir gelişme sağlarız.

Etkin yönetim sistemleri ve süreçlerinden destek alan tüm Dormer Pramet çalışanları vizyonumuza tam bir bağlılık içindedir: insanımıza, çalıştığımız çevreye, müşterilerimize ve tedarikçilerimize sıfır zarar.


Çevre

 

Dormer Pramet çevreyi koruma kararlılığı içindedir. Buna etkinliklerinden dolayı ortaya çıkan kirliliğin önlenmesi de dahildir.

Operasyonlarımızın etkilerini sürekli gözden geçiririz ve her fırsatta ham malzeme ve enerji tüketimimizi azaltmaya çalışırız.

Bunu sağlamak üzere, Dormer Pramet bir çevre ve iklim değişimi stratejisine sahiptir. Bu strateji ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemleri Uluslararası Standardı içinde tanımlanan spesifikasyonlara uygun olarak hazırlanmıştır.

 

 

Sağlık ve Güvenlik

İş konusundaki temel hedeflerimizden biri de güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasıdır. Sertifikalı yönetim sistemimiz OHSAS 18001 standardına dayalıdır.


Kazaları önlemek ve eğer kaza olursa kazanın sonuçlarını ve tekrarlama olasılığını minimuma indirmek için uygun koruyucu önlemler alırız.

Dormer Pramet olarak konumları veya görevlerinden bağımsız olarak tüm çalışanlarımızı, güvenli ve sağlıklı iş uygulamalarını benimseme konusunda proaktif bir yaklaşım göstermeleri için teşvik ederiz. Bu amaçla güvenlik standartlarımızı sistemli olarak gözden geçirir ve düzenli eğitim ve farkındalık kampanyaları gerçekleştiririz.

 

Kalite

 

Dormer Pramet, ürünleri, hizmetleri ve etkinlikleri yoluyla müşterilerine kendi sektörlerinde başarı için ihtiyaç duydukları rekabet avantajını sağlamak için çalışır.

Bizim taahhüdümüz, size gerekeni tam gerektiği anda sağlamaktır.

Kalite yönetim sistemimiz ISO 9001​ uyumludur ve bu standart uyarınca tüm süreçler sürekli gelişim programı kapsamında gözden geçirmeye tabidir.

 

Çatışma Mineralleriyle ilgili Kurallar

220px-Manganvesuvianite-122296.jpg

 


Dormer Pramet, ABD Çatışma Mineralleri Kurallarına uyar ve ürünlerinin bu yönetmeliğe göre çatışma bölgeleriyle ilişkisiz olduğunu beyan eder.


Çatışma mineralleri beyanı istek üzerine sunulur. Lütfen ilgili satış birimine başvurun.

 

 

 

Ayrıca bkz.

 

Üretimimiz

Teklifimiz

Şirketimiz

 

 

 

 
Loading...