Sepet
Ülke / Dil
OK
2019-11-01

İŞ PARÇASI MALZEME GRUPLARI (WMG)

 

 

 

WMG summary turkish.jpg


DORMER PRAMET'İN İŞ PARÇASI MALZEMELERİ SINIFLANDIRMASI HAKKINDA

İş parçası malzeme grupları ("WMG"), belirli uygulamalardaki işleme koşulları için doğru kesici takımın ve başlangıç değerlerinin kolay ve güvenilir şekilde seçimini desteklemek için kullanılır. Dormer Pramet iş parçası malzemelerini altı farklı renkli ISO grubunda sınıflandırır;


•Mavi: Çelik ve dökme çelikler (P grubu)

•Sarı: Paslanmaz çelik (M grubu)

•Kırmızı: Dökme demir (K grubu)

•Yeşil: Demir dışı metaller (N grubu)

•Turuncu: Yüksek sıcaklık alaşımları (S grubu)

•Gri: Sertleştirilmiş malzemeler (H grubu)

 

Bunların her biri, yapılarına ve/veya bileşimlerine göre alt gruplara ayrılır. Örneğin, P grubu çelik ve dökme çelik dört alt gruba ayrılır, yani;

• P1 – Otomat çeliği

• P2 – Yalın karbon çeliği

• P3 – Alaşımlı çelik

• P4 – Takım çeliği

 

Son bölüm, sertlik ve maksimum gerilme dayanımı gibi malzeme özelliklerini içerir. Bunun amacı müşterilerimize kesme hızı ve ilerleme için başlangıç değerleri de dahil komple bir takım önerisi sağlamaktır. 
Related links: 

WMG summary turkish.jpg


Loading...